Strona gwna Strona gwna
RSS
Strona gwna
Mapa strony
e Formularz
Wersja angielska
BIP
    rozmiar czcionki A A A Wersja kontrastowa


Statut

Statut Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Warszawie


W dniu 22 grudnia 2014 r.  Wojewoda Mazowiecki, na podstawie art. 11 ust. 2 w związku z art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, ze zm.), wydał Zarządzenie Nr 623 w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Inspektoratowi Inspekcji Handlowej w Warszawie. Statut stanowi załącznik do ww. zarządzenia.

W dniu 6 lipca 2017 r.  Wojewoda Mazowiecki, na podstawie art. 11 ust. 2 w związku
z art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, ze zm.), wydał Zarządzenie Nr 372 zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Inspektoratowi Inspekcji Handlowej w Warszawie. 

W dniu 6 sierpnia 2018 r.  Wojewoda Mazowiecki, na podstawie art. 11 ust. 2 w związku
z art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, oraz Dz. U. z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366), wydał Zarządzenie Nr 748 zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Inspektoratowi Inspekcji Handlowej w Warszawie. 

W dniu 23 września 2020 r.  Wojewoda Mazowiecki, na podstawie art. 11 ust. 2 w związku z art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869, ze zm.), wydał Zarządzenie Nr 331 zmieniające zarządzenia w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Inspektoratowi Inspekcji Handlowej w Warszawie.